Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zawiązanie nowej spółki – skutki na gruncie podatku dochodowego

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 7-8(131-132) z 2007 r.

Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zawiązanie nowej spółki – skutki na gruncie podatku dochodowego

Opis
W artykule zostały przeanalizowane skutki prawno podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych jakie wiążą się z podziałek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i utworzeniem nowej spółki W artykule opisane zostały między innymi kryteria uznania wydzielonego ze spółki dzielonej majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki prawnopodatkowe podziału dla spółki dzielonej, nowo zawiązanej , a także dla wspólników tych spółek.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php