Polisa ubezpieczenia strat finansowych spółki oraz odpowiedzialności członków organów spółek a koszty uzyskania przychodu oraz przychód dla osób ubezpieczonych

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 3(139) z 2008 r., str. 17-20 2008 marzec

Polisa ubezpieczenia strat finansowych spółki oraz odpowiedzialności członków organów spółek a koszty uzyskania przychodu oraz przychód dla osób ubezpieczonych

Opis
W niniejszym artykule zostały przeanalizowane skutki podatkowe w podatku dochodowym zawarcia polisy „ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych” oraz „ubezpieczeń strat finansowych powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności spółki”. W artykule została przeanalizowana kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę na wyżej wskazane polisy, oraz konsekwencje podatkowe w podatku od osób fizycznych dla osób objętych takimi polisami.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php