Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną – wybrane zagadnienia z podatku dochodowego

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 5(129) z 2007 r., str. 29-32

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną – wybrane zagadnienia z podatku dochodowego

Opis
W artykule zostały poruszone prawno-podatkowe aspekty przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W szczególności przeanalizowano kwestię uchwał o podziale akcji, obowiązków podatkowych wspólników przystępujących do spółki przekształconej, spłat wspólników nieprzystępujących do spółki przekształconej oraz klasyfikacji podatkowej kosztów związanych ze spłatą.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php