Rezydencja podatkowa decyduje o płaceniu podatku

Prawo i Podatki nr 95/2013, Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka 2013 wrzesień

Rezydencja podatkowa decyduje o płaceniu podatku

Rezydencja podatkowa jest kluczowym zagadnieniem prawa podatkowego, determinuje bowiem sposób opodatkowania osoby fizycznej w danej jurysdykcji krajowej. Jeżeli osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym danego państwa podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł dochodów (przychodów). Nierezydent natomiast posiadający ograniczony obowiązek podatkowy jest opodatkowany tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium danego kraju. Może się zdarzyć, że jednej osobie fizycznej poszczególne państwa na podstawie swoich wewnętrznych przepisów będą przypisywali nieograniczony obowiązek podatkowy. W takich sytuacjach, w celu usunięcia kolizji, w tym zakresie zastosowanie znajdują właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W niniejszym artykule autor pragnie wyjaśnić najważniejsze zagadnienia związane z rezydencją podatkową na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także na gruncie Modelowej Konwencji OECD.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://prawoipodatki.wip.pl/#oferta