Transakcje nierynkowe pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 6(130) z 2007 r.

Transakcje nierynkowe pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Opis

W artykule zostały przeanalizowane skutki prawno podatkowe w podatku dochodowym jakie wiążą się ze stosowaniem nierynkowych cen transakcji handlowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Kwestia przepisów o cenach transferowych i obowiązkach sporządzania dokumentacji podatkowej oraz kwestia ryzyka oszacowania dochodów w przypadku nierynkowych transakcji.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php