Transgraniczna umowa o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego pomiędzy podmiotami powiązanymi – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 11(135) z 2007 r., str. 23-26 2007 listopad

Transgraniczna umowa o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego pomiędzy podmiotami powiązanymi – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Opis:
W artykule zostały przeanalizowane zawarcie pomiędzy podmiotami umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego. Został poruszone kwestie zwolnienia z opodatkowania należności licencyjnych oraz obowiązki dokumentacyjne spoczywające na podmiotach biorących udział w transakcji.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php