Umowa konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling) na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wybrane zagadnienia

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 4(128) z 2007 r., str. 16-19

Umowa konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling) na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wybrane zagadnienia

Opis:

Cash pooling – konsolidacja rachunków bankowych, to nowoczesna forma zarządzania finansami grupy podmiotów powiązanych. Jest to rodzaj usługi bankowej popularnych w wielu krajach świata jednak w Polsce – ze względu na brak jasnych regulacji podatkowych – usługa ta jest wciąż niedoceniana. W artykule zostały omówione główne założenia Cash pooling, konsekwencje przystąpienia polskiego podmiotu do takiej formy zarządzania finansami, a także skutki prawno-podatkowe wynikające z zawarcia tego typu umowy.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php