Zaświadczenie o niezaleganiu w świetle braku deklaracji miesięcznej

2007 luty
Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 2(116) z 2007 r., str. 38

Zaświadczenie o niezaleganiu w świetle braku deklaracji miesięcznej

Opis:
W poniższym artykule została opisana kwestia wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w świetle likwidacji deklaracji CIT-2 oraz wpływu powyższej zmiany na tryb wydania przedmiotowego zaświadczenia.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://www.ksiegarnia.isp-modzelewski.pl/index.php