Wybrane zagadnienia podatkowe restrukturyzacji spółek kapitałowych

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego
Współautorzy publikacji:
Marcin Bazylczuk, Paweł Greszta, Andrzej Łukiańczuk, Witold Modzelewski

Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 186
ISBN: 978-83-89496-47-8
Rok wydania: 2008

W publikacji opisane zostały prawnopodatkowe skutki restrukturyzacji spółek kapitałowych. Podjęto w niej próbę przedstawienia praktycznych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia związane z zasadą sukcesji uniwersalnej, dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, rozpoznawania przychodów, potrącania kosztów, roku podatkowego, sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, zasad wystawiania i ewidencjonowania faktur sprzedaży oraz otrzymywania i ewidencjonowania faktur zakupowych przed i po dniu połączenia, korekt deklaracji VAT, obowiązków w zakresie numeru identyfikacji podatkowej, a także podatkowych konsekwencji restrukturyzacji w podatku od czynności cywilnoprawnych.