PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnicy szkolenia, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferowanego szkolenia zostaną zapoznani z formami prowadzenia działalności gospodarczej, procedurą rejestracji firmy, zasadami prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, kwestiami podatkowymi. Zdobyta wiedza ułatwi uczestnikom postępowania wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania biznesplanu. Omówione zostaną – krok po kroku – etapów rejestrowania firmy wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy.