Postępowanie dotyczące odpowiedzialności członka zarządu

Reprezentowaliśmy Klienta – byłego członka zarządu spółki kapitałowej w sporze z dużą spółką dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki. Powód dochodził od naszego Klienta zapłaty za zobowiązania spółki wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec tej spółki. Kancelaria przygotowała strategię […]

Czytaj więcej

Restrukturyzacja indywidualnej działalności gospodarczej w celu dywersyfikacji ryzyka gospodarczego oraz przygotowania sukcesji prawnej w rodzinie przedsiębiorcy

Jeden z naszych Klientów prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów z tworzyw sztucznych, zwrócił się do nas z prośbą o dokonanie restrukturyzacji jego działalności gospodarczej. Klientowi zależało na dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz stworzeniu […]

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Nasza Kancelaria brała udział w restrukturyzacji działalności gospodarczej Klienta z branży budowlanej. W celu zoptymalizowania zobowiązań podatkowych oraz utrzymania ochrony majątku osobistego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. W ramach restrukturyzacji utworzyliśmy spółkę z […]

Czytaj więcej

Wsparcie w zakresie zakupu 100% udziałów w spółce kapitałowej

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem istniejącej spółki kapitałowej, nasza Kancelaria przeprowadziła audyt prawno podatkowy spółki (due diligence), którego celem było przeanalizowanej aktualnej i historycznej sytuacji prawno-podatkowej spółki. Na podstawie akt rejestrowych, dokumentów korporacyjnych, dokumentów księgowych oraz dokumentów handlowych, […]

Czytaj więcej

Wsparcie transakcyjne w procesie refinansowania inwestycji nieruchomościowej

Doradzaliśmy prawnie Klientowi (spółce z kapitałem zagranicznym) z branży nieruchomości w procesie refinansowania nabycia nieruchomości komercyjnych. Nasze wsparcie w szczególności polegało na opiniowaniu, weryfikowaniu oraz negocjowaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń, a także innych dokumentów towarzyszących (w tym umowy dotyczącej […]

Czytaj więcej