Fiskus nie miał prawa żądać podatku u źródła od dzierżawy serwera

Rzeczpospolita nr 160 (10798) H-001 Fiskus nie miał prawa żądać podatku u źródła od dzierżawy serwera Fragment publikacji: W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu […]

Czytaj więcej

Fiskus nie miał prawa żądać podatku u źródła od dzierżawy serwera

Rzeczpospolita nr 160 (10798) H-001 W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody […]

Czytaj więcej

Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia

Rzeczpospolita nr 125 (10763) H-001 Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia Fragment publikacji: W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako […]

Czytaj więcej