Postępowanie dotyczące odpowiedzialności członka zarządu

Reprezentowaliśmy Klienta – byłego członka zarządu spółki kapitałowej w sporze z dużą spółką dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki. Powód dochodził od naszego Klienta zapłaty za zobowiązania spółki wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec tej spółki. Kancelaria przygotowała strategię […]

Czytaj więcej

Postępowanie w przedmiocie wykonania umów o świadczenie specjalistycznych usług

Nasza Kancelaria doradzała oraz reprezentowała Klienta z branży energetyki wiatrowej w sporze z dużą spółką z kapitałem zagranicznym. Przedmiotem sporu były roszczenia naszego Klienta wynikające z kilku umów zawartych z kontrahentem dotyczących świadczenia specjalistycznych usług w sektorze energetyki wiatrowej. Kluczową […]

Czytaj więcej

Postępowanie z zakresu nieuczciwej konkurencji (reklamy wprowadzającej w błąd)

Reprezentowaliśmy Klienta w sporze z zakresu nieuczciwej konkurencji. Nasz Klient producent i dystrybutor specjalistycznych maszyn do obróbki drewna i metalu, z uwagi na nieuczciwe praktyki podmiotów konkurencyjnych w szczególności reklamy wprowadzające w błąd oraz stosowanie fałszywych oznaczeń geograficznych, był zmuszony […]

Czytaj więcej

Audyt cen transferowych dla Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej zarządzającej sieciami detalicznymi aptek

Dla naszego Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, która skupia spółki zarządzające sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi, przeprowadziliśmy audyt cen transferowych, którego zadaniem była identyfikacja ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Audyt obejmował kompleksową weryfikację […]

Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla spółek zarządzających sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi

Dla naszego Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, która skupia spółki zarządzające sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi przygotowaliśmy (po uprzednim przeprowadzeniu audytu cen transferowych i zidentyfikowaniu transakcji podlegających pod dokumentację) szereg dokumentacji cen transferowych, w tym między innymi […]

Czytaj więcej