Bieżące doradztwo podatkowe

Doradzamy Klientom w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących CIT, PIT, VAT.

Przeglądy podatkowe – tax due diligence

Realizowane przez nas przeglądy podatkowe mają na celu zdiagnozowanie, ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości.

Postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych na każdym etapie kontroli podatkowych

Transakcje nieruchomościowe

Bardzo często transakcje tego typu wymagają przeprowadzenia złożonego badania tzw. „pierwszego zasiedlenia nieruchomości”.

Planowanie podatkowe

. Przed wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych warto więc zbadać skutki podatkowe jakie wywoła ich wprowadzenie.

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych pozwala na analizę okoliczności w jakich dokonywane są transakcje z podmiotami powiązanymi.