Planowanie podatkowe

Prawie każda decyzja biznesowa wywołuje określone skutki podatkowe. Przed wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych warto więc zbadać skutki podatkowe jakie wywoła ich wprowadzenie. Należy pamiętać, że czasami nawet małe zmiany w konstrukcjach biznesowych przynoszą duże oszczędności podatkowe. Celem planowania podatkowego jest nie tylko wskazanie ewentualnych ryzyk podatkowych podejmowanych decyzji, ale również wybór najlepszego rozwiązania dla Klienta oraz przygotowanie transakcji w sposób legalnie obniżający obciążenia podatkowe. Świadczymy kompleksowe usługi legalnego planowania podatkowego, zarówno analizujemy pod kontem wskazania ryzyk podatkowych proponowane przez Klientów konstrukcje prawne, jak również proponujemy autorskie rozwiązania umożliwiające w sposób legalny obniżenie obciążeń podatkowych.

WYBRANE PROJEKTY