Postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych na każdym etapie, zarówno przeprowadzanych w ramach kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych jak i czynności sprawdzających. Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych oraz ceł. Jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

W zakresie naszych kompetencji leży m.in.:

  • przedkontrolne/wstępne przygotowanie Klientów do kontroli podatkowych, celno-skarbowych, czynności sprawdzających;
  • doradztwo i pomoc w trakcie kontroli podatkowych, celno-skarbowych na każdym etapie postępowania;
  • przygotowanie strategii obrony w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, przygotowanie zastrzeżeń, zażaleń, wniosków, odwołań i innych pism;
  • doradztwo, pomoc i reprezentacja w trakcie postępowań egzekucyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych;
  • przygotowanie pism podatkowych m.in. wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku, odwołania od decyzji organów podatkowych.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, albo ogranicza się do przygotowania skargi, skargi kasacyjnej lub innych pism procesowych w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.
Ponadto naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego, w tym między innymi w aspekcie minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej (np. korekta deklaracji podatkowej, czynny żal). Reprezentujemy również Klientów w toku postępowań w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego.
Organizujemy także szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatników do uczestnictwa w kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej.

WYBRANE PROJEKTY