Przeglądy podatkowe – tax due diligence

Świadczymy usługi w zakresie przeglądów podatkowych – tax due diligence. Realizowane przez nas przeglądy podatkowe działalności gospodarczej Klienta mają na celu zdiagnozowanie, ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto, przeglądy podatkowe są również skutecznym narzędziem poszukiwania oszczędności podatkowych, które realnie mogą wpływać na poprawę wyniku finansowego. Zakres przeglądów podatkowych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, może ograniczać się do:

  • określonych zagadnień (np. przegląd kosztów amortyzacji,
  • przegląd obowiązków płatnika i inne),
  • okresów rozliczeniowych,
  • rodzajów podatków lub obejmować cały obszar działalności Klienta.

Okresowe przeprowadzanie przeglądów podatkowych zalecane jest w szczególności Klientom przed wszczęciem przez organy kontroli podatkowej, wystąpieniem z wnioskiem o zwrot podatku VAT, złożeniem wniosku o nadpłatę, czy złożeniem rocznego zeznania podatkowego.

Przykładamy dużą wagę do tego, aby raporty sporządzone po przeprowadzanych badaniach wskazywały w sposób przejrzysty obszary ryzyka, wyjaśniały wątpliwości Klientów oraz umożliwiały wdrożenie korzystnych rozwiązań.

WYBRANE PROJEKTY