Bankowość i finanse

Doradzamy Klientom w zakresie transakcji finansowania, w szczególności na etapie uzgadniania wstępnych warunków finansowania, przygotowania i negocjowania umów kredytu oraz umów zabezpieczeń i innych dokumentów towarzyszących. Ponadto, pomagamy Klientom na etapie spełniania przez kredytobiorcę warunków wypłaty kredytu oraz sporządzamy opinie prawne (raporty) w przedmiocie spełnienia warunków udzielenia i wypłaty kredytu. Doradzamy również Klientom w zakresie negocjowania oraz zawierania z instytucjami finansowymi porozumień w przedmiocie zmiany warunków finansowania oraz zabezpieczeń.

WYBRANE PROJEKTY