Doradztwo korporacyjne i obsługa transakcji

Zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną spółek oraz profesjonalne wsparcie przy realizacji transakcji. Oferujemy pomoc prawną w szczególności przy nabywaniu oraz zbywaniu udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, przekształceniach, łączeniu i podziałach spółek, badaniach prawnych i podatkowych due diligence, a także transakcjach obejmujących finansowanie inwestycji oraz procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiadamy bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych, rozwiązywaniu problemów natury prawnej i podatkowej oraz w sporządzaniu opinii prawnych.

WYBRANE PROJEKTY