Prawo pracy

Doradzamy Klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, przejściu zakładu pracy. Pomagamy również przy zawieraniu umów cywilnoprawnych dotyczących elastycznych form zatrudnienia (w tym kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem aspektów podatkowych). Posiadamy także doświadczenie w zakresie legalizacji pobytu oraz pracy obywateli państw trzecich w Polsce. Sporządzamy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, w tym regulaminy pracy i wynagradzania. Reprezentujemy również naszych Klientów w sporach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji oraz prowadzimy negocjacje ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy.

WYBRANE PROJEKTY