Spory sądowe i arbitraż

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach arbitrażowych. Specjalizujemy się w sporach związanych z umowami zawieranymi pomiędzy przedsiębiorcami, w tym w sporach związanych m.in. z umowami gospodarczymi, wykonywaniem robót budowlanych, dochodzeniem należności oraz w sporach dotyczących nieruchomości. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach podatkowych, zarówno przed organami administracji, jak i sądami administracyjnymi.

WYBRANE PROJEKTY