Andrzej Kostiw


akostiw@kblegal.com.pl

+48  667 110 093

Radca prawny

Radca prawny od 2010 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie finansowania inwestycji, prawa spółek oraz prawa obrotu nieruchomościami. Doradza w szczególności przy transakcjach finansowania oraz refinansowania różnego rodzaju inwestycji nieruchomościowych. Doradztwo obejmuje sporządzanie oraz negocjowanie umów kredytu wraz z umowami towarzyszącymi, a także kompleksową obsługę zabezpieczeń kredytowych.

Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie restrukturyzacji, łączenia oraz przekształceń spółek, transakcji na udziałach oraz transakcji na aktywach. Pomaga Klientom przy realizacji inwestycji nieruchomościowych oraz przeprowadza badania stanu prawnego spółek oraz nieruchomości (due diligence).

Obsługuje także procesy komercjalizacji nieruchomości doradzając w negocjacjach oraz przy sporządzaniu umów najmu powierzchni komercyjnych i biurowych, a także przy zawieraniu i obsłudze wykonywania umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z procesem inwestycyjnym.

Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, zarówno cywilnych, jak i administracyjnych.