Marcin Bazylczuk


608 800 645

mbazylczuk@kblegal.com.pl

Radca prawny i doradca podatkowy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Doradza przy restrukturyzacjach, połączeniach, podziałach, przekształceniach spółek osobowych i kapitałowych, a także przy procesach związanych z wnoszeniem aportów, dopłat, konwersją wierzytelności. Przeprowadza przeglądy podatkowe, badania typu due diligence, w tym również w zakresie pierwszego zasiedlenia nieruchomości. Doradza klientom w zakresie oceny ryzyk podatkowych transakcji gospodarczych, planowaniu i optymalizacjach podatkowych (krajowych i międzynarodowych).

Reprezentuje klientów w sporach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza w zakresie podatkowych aspektów planowania i prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych. Jest współautorem publikacji „Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2009” oraz „Wybrane zagadnienia podatkowe restrukturyzacji spółek kapitałowych”, wydanych przez wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego opublikowanych m.in. w Prawo i Podatki, Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta w Toruniu.