KB Legal & TAX S.C.

Kancelaria Prawna Warszawa Kostiw, Bazylczuk

Świadczymy usługi prawne oraz podatkowe na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów

gospodarczych oraz przy realizacji znaczących projektów.

Prawnicy naszej Kancelarii to doświadczeni specjaliści, wykorzystujący zdobytą wiedzę i doświadczenie w celu zapewnienia sukcesu naszym Klientom. Jesteśmy postrzegani poprzez pryzmat efektywnych rozwiązań prawno-podatkowych, które skutecznie stosujemy w ramach obsługiwanych przez nas transakcji. Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie projektów realizowanych przez naszych Klientów, każdorazowo z uwzględnieniem zarówno aspektów prawnych, jak i podatkowych

Aktualności

Zakres naszych usług prawnych

Co oferujemy naszych klientom

Zakres naszych usług prawnych & podatkowych

Doradztwo korporacyjne i obsługa

Zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną spółek oraz profesjonalne wsparcie przy realizacji transakcji.

Nieruchomości

Pomagamy Klientom w realizacji inwestycji nieruchomościowych nabywania oraz zbywania nieruchomości.

Bankowość i finanse

Doradzamy Klientom w zakresie transakcji finansowania, w szczególności na etapie uzgadniania wstępnych.

Prawo spółek

Doradzamy Klientom w zakresie prawa handlowego przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, podwyższaniu.

Spory sądowe i arbitraż

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów przed sądami powszechnymi.

Prawo pracy

Doradzamy Klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy przy nawiązywaniu stosunków pracy.

Bieżące doradztwo podatkowe

Doradzamy Klientom w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących CIT, PIT, VAT.

Przeglądy podatkowe – tax due diligence

Realizowane przez nas przeglądy podatkowe mają na celu zdiagnozowanie, ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości.

Postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych na każdym etapie kontroli podatkowych i skarbowych.

Transakcje nieruchomościowe

Bardzo często transakcje tego typu wymagają przeprowadzenia złożonego badania tzw. „pierwszego zasiedlenia nieruchomości”.

Planowanie podatkowe

. Przed wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych warto więc zbadać skutki podatkowe jakie wywoła ich wprowadzenie.

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych pozwala na analizę okoliczności w jakich dokonywane są transakcje z podmiotami powiązanymi.