Szkolenia

W ramach Kancelarii oferujemy szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pracowników administracji publicznej. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy uczestników w wybranej tematyce prawno-podatkowej oraz wyposażenie ich w praktycznych umiejętności. Szkolenia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Przygotowując szkolenie przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb przyszłych uczestników szkolenia. Wszystko po to, aby szkolenie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom osób biorących w nim udział.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

Wybrane Szkolenia